orthopedagogiek

Over de orthopedagogiek pagina

Een orthopedagoog is een opvoedkundige die zich bezig houdt met het begeleiden van kinderen in probleemsituaties, met het geven van opvoedkundig advies aan opvoeders (ouders, leerkrachten) en met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Een orthopedagoog doet psychologisch onderzoek naar kinderen van 0-21 jaar op gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen en -stoornissen of een problematische opvoedingssituatie (bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling of misbruik) en stelt vervolgens een plan op om de situatie te verbeteren.

Laatste update:
11 september 2018

Over de beheerder

De beheerder heeft per 31/7 het beheer van deze pagina beëindigd.

Contact met de beheerder