orthopedagogiek

Over de orthopedagogiek pagina

Een orthopedagoog is een opvoedkundige die zich bezig houdt met het begeleiden van kinderen in probleemsituaties, met het geven van opvoedkundig advies aan opvoeders (ouders, leerkrachten) en met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Een orthopedagoog doet psychologisch onderzoek naar kinderen van 0-21 jaar op gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen en -stoornissen of een problematische opvoedingssituatie (bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling of misbruik) en stelt vervolgens een plan op om de situatie te verbeteren.

Laatste update:
22 juli 2018

Over de beheerder

De handreikingen op deze pagina vormen een klein deel van de ondersteuning en informatie die via internet beschikbaar is. Ik streef niet naar volledigheid en heb daarom ook een uitgebreide rubriek van andere startpagina's opgenomen. Relevante links zijn welkom.

Contact met de beheerder